Trang Công tác sinh viên
 
Quy định về việc đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên Chính quy

Quy định về việc đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên Chính quy trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (ban hành kèm theo QĐ số 94/QĐ-ĐHKT ngày 11/01/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế)


Chi tiết xem tại đây.

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên