Trang Công tác sinh viên
 
Quyết định về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.


>>> Xem hoặc Download quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN