Trang Công tác sinh viên
 

Biểu mẫu về công tác sinh viênTT

Nội dung

Tải biểu mẫu

1

Đơn đề nghị cấp lại thẻ sinh viên, học viên

Download

2

Đơn đề nghị cấp lại thẻ sinh viên đa năng (Thẻ BIDV)

Download

3

Đơn đề nghị xác nhận sinh viên (Tiếng Việt)

Download

 4 Đơn đề nghị xác nhận sinh viên (Tiếng Anh) Download

5

Đơn đề nghị miễn giảm học phí

Download

6

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Download

7

Giấy xác nhận sinh viên ngoại trú

Download

8

Mẫu sơ yếu lý lịch

Download

9

Thông tin về sinh viên

Download

10

Đơn đề nghị vay vốn tín dụng sinh viên

Download

11

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Download

12Đơn đề nghị sửa thông tin thẻ BHYT Download
13 Đơn xác nhận điểm rèn luyện Download

 

Tài liệu hướng dẫn:

TT

Nội dung

Tải hướng dẫn

1

Hướng dẫn cấp lại thẻ sinh viên đa năng (Thẻ BIDV)

Download

2

Hướng dẫn kê khai thông tin BHYT

Download

 3Hướng dẫn đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu - BHYTDownload

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn FHERIN
Nội dung

Các tin khác