Trang Công tác sinh viên
 
Hướng dẫn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019

Căn cứ kế hoạch triển khai BHYT sinh viên năm 2019 của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; Căn cứ công văn số 5869/BHXH-CST, ký ngày 28/12/2018 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019; Trường Đại học Kinh Tế đề nghị các Khoa/Viện/Trung tâm trực thuộc thông báo tới toàn thể sinh viên một số lưu ý về BHYT năm 2019 như sau:


1. Từ ngày 01/01/2019, BHXH thành phố Hà Nội không thực hiện cấp tiếp thẻ BHYT hằng năm đối với các trường hợp đang tham gia BHYT mà chỉ thực hiện gia hạn trên phần mềm quản lý thu, số thẻ (TST) đối với các trường hợp tiếp tục tham gia BHYT. Chính vì vậy, đề nghị tất cả sinh viên đã được cấp thẻ BHYT cần phải lưu giữ, bảo quản thẻ đã được cấp để sử dụng cho năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Trường hợp sinh viên tham gia đi khám chữa bệnh có cung cấp thẻ BHYT cho cơ quan khám chữa bệnh, khi tra cứu trên hệ thống Giám định không có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2019 nhưng sinh viên khẳng định có tham gia BHYT thì liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để xác định và xử lý kịp thời.

3. Trường hợp sinh viên có thẻ BHYT đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhưng thẻ hết giá trị sử dụng thì được thanh toán cho đến khi ra viện nhưng tối đa không quá 15 ngày (Theo quy định tại Khoản 9 điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ).

4. Trường hợp sinh viên làm mất, rách thẻ BHYT cần liên hệ ngay BHXH quận Cầu Giấy, địa chỉ số 06 - Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy - Hà Nội để làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT.

Đề nghị các Khoa/Viện/Trung tâm trực thuộc gửi thông báo này tới toàn thể sinh viên được biết và thực hiện.
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN