Trang Công tác sinh viên
 
Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


>>> Xem hoặc download quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN