Trang cựu sinh viên
 
Kết thúc thành công khóa đào tạo “Kỹ năng quản trị chiến lược và kế hoạch trong bối cảnh hội nhập quốc tế” 2012 cho tỉnh Hòa Bình

TS Vũ Anh Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT trao chứng nhận cho các học viên tại buổi lễ
Sáng 11/12/2012, tại Hòa Bình, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên lớp “Kỹ năng quản trị chiến lược và kế hoạch trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.


Đây là một trong 3 lớp đào tạo ngắn hạn thực hiện theo đề án “Chuyển giao tri thức, công nghệ và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển vùng Tây Bắc” năm 2012 tại tỉnh Hòa Bình do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức.
25 học viên là các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên cao cấp đến từ các sở, ban, ngành của tỉnh Hòa Bình đã tham gia khóa học. Tại đây, các học viên được trang bị kiến thức về các chuyên đề Quản trị chiến lược; Lãnh đạo chiến lược, Xây dựng triển khai chương trình và dự án chiến lược, Tư duy chiến lược Đông - Tây, Phân tích chiến lược...
Với phương pháp học tập mới, tập trung chú trọng vào thảo luận và thực hành các tình huống, lớp “Đào tạo kỹ năng quản trị chiến lược và kế hoạch trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thực hiện đã góp phần củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn cho các học viên trên các lĩnh vực công tác, giúp học viên giải quyết công việc thực tiễn một cách hiệu quả.
Theo đánh giá của các học viên và báo cáo tổng kết của tỉnh Hòa Bình, sau gần 2 tháng học tập, khóa học đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các học viên cũng cho rằng, việc mở lớp đào tạo là cần thiết và bày tỏ mong muốn những lớp đào tạo ngắn hạn sẽ tiếp tục được mở thêm, đồng thời mở rộng tới nhiều đối tượng hơn nữa.


Việc phối hợp tổ chức mở lớp đào tạo ngắn hạn giữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình và ĐHQGHN nhằm mục tiêu đào tạo nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Việc tổ chức các lớp đào tạo nêu trên đã đánh dấu một bước chuyển biến từ nhận thức đến hành động về tổ chức thực hiện đề án có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo phục vụ thiết thực cho sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

__________________
THÔNG TIN LIÊN QUAN:

Tin: Đỗ Đỗ - Ảnh: Vnu Media