Trang cựu sinh viên
 

Tôn chỉ - Mục đích hoạt động


Tin liên quanTôn chỉ:

Chia sẻ thông tin;

Kết nối sức mạnh;

Hỗ trợ cùng phát triển;

Nuôi dưỡng niềm tự hào về Trường,

Góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN.

Mục đích

1. Tập hợp, vận động đông đảo các thế hệ cựu sinh viên đang công tác và sinh sống tại các vùng, miền trong và ngoài nước nhằm phát huy tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập, công tác và cuộc sống.

2. Kết nối chặt chẽ mối quan hệ và sự hỗ trợ, hợp tác giữa Trường với các cựu sinh viên trong đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực.Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn LDDNDJ
Nội dung