Đào tạo ngắn hạn
 
Khóa đào tạo Chương trình đào tạo giám đốc doanh nghiệp

Khóa học này cung cấp kiến thức cơ bản về: Vị trí, vai trò, những tố chất của một giám đốc doanh nghiệp; Phương pháp quản lý điều hành của Giám đốc doanh nghiệp; Chiến lược và quy trình ra quyết định của người đứng đâu; Quản trị marketing và thương hiệu doanh nghiệp; Quản trị nhân sự và quản trị tài chính doanh nghiệp; Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả cho địa phương, tập đoàn, tổng công ty, công ty và các tổ chức.


1. Đơn vị tổ chức:

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Đơn vị phối hợp: Địa phương /Tập đoàn/Tổng Công ty/Công ty/Các tổ chức

2. Đối tượng tham gia: cán bộ quản lý cấp cao/cấp trung, chuyên viên/nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

3. Mục đích khóa đào tạo: Nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về: Vị trí, vai trò, những tố chất của một giám đốc doanh nghiệp; Phương pháp quản lý điều hành của Giám đốc doanh nghiệp; Chiến lược và quy trình ra quyết định của người đứng đâu; Quản trị marketing và thương hiệu doanh nghiệp; Quản trị nhân sự và quản trị tài chính doanh nghiệp; Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả cho địa phương, tập đoàn, tổng công ty, công ty và các tổ chức.

4. Thời lượng khóa học: Theo hợp đồng (7 ngày, 15 ngày, 30 ngày...)

5. Thời gian tổ chức khóa học (dự kiến):Theo đơn đặt hàng.

6. Liên hệ: Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3754.7506 (ext: 746)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN