Đào tạo ngắn hạn
 
Khóa đào tạo Kỹ năng giám sát, Kỹ năng giao việc và đánh giá công việc, Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả

Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về: Kỹ năng giám sát; Kỹ năng giao việc và đánh giá công việc; Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả cho địa phương, tập đoàn, tổng công ty, công ty, các tổ chức.


1. Đơn vị tổ chức:
- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Đơn vị phối hợp: Địa phương /Tập đoàn/Tổng Công ty/Công ty/Các tổ chức

2. Đối tượng tham gia: cán bộ quản lý cấp cao/cấp trung, chuyên viên/nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

3. Mục đích khóa đào tạo: nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về: Kỹ năng giám sát; Kỹ năng giao việc và đánh giá công việc; Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả cho Địa phương/Tập đoàn/Tổng Công ty/Công ty/Các tổ chức.

4. Thời lượng khóa học: Theo hợp đồng (07 ngày, 15 ngày, 30 ngày...).

5. Thời gian tổ chức khóa học (dự kiến):Theo đơn đặt hàng.

6. Liên hệ: Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 043 754 7506 (ext: 746)

Email: lylypham@vnu.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN