Đào tạo ngắn hạn
 
Khóa bồi dưỡng “Phân tích đánh giá tình trạng tài chính”

Chương trình đào tạo Phân tích đánh giá tình trạng tài chính là chương trình nâng cao và chắt lọc những nội dung tinh túy nhất của quản trị tài chính doanh nghiệp và ứng dụng vào thực tế hoạt động quản trị tài chính tại các doanh nghiệp.


1. Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo Phân tích đánh giá tình trạng tài chính là chương trình nâng cao và chắt lọc những nội dung tinh túy nhất của quản trị tài chính doanh nghiệp và ứng dụng vào thực tế hoạt động quản trị tài chính tại các doanh nghiệp. Chương trình được xây dựng dựa trên việc khảo sát và tư vấn của các CEO của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cũng như được sự tư vấn và trực tiếp tham gia xây dựng chương trình của các chuyên gia nhà nghiên cứu về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

- Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính.
- Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích.
- Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính.

2. Đối tượng:

- Các học viên đang theo học các chương trình đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Giám đốc/Phó Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị thành viên của các tổng công ty nhà nước.
- Các trưởng, phó các phòng ban chuyên môn trức thuộc doanh nghiệp.

3. Nội dung chương trình:

Chương trình học gồm 4 chuyên đề, diễn ra trong 4 buổi:
  • Chuyên đề 1: Tổng quan về Quản trị tài chính

- Tầm quan trọng của Quản trị tài chính.

- Tài chính trong cơ cấu tổ chức của công ty: Mối quan hệ giữa quản trị tài chính với các chức năng khác trong công ty; Vai trò của các nhà quản trị trong công tác quản trị tài chính.
- Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác Quản trị tài chính.

  • Chuyên đề 2: Quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận

- Quản lý doanh thu
- Nguyên tắc quản lý
- Tiêu chuẩn xác định doanh thu
- Cơ sở xác định doanh thu
- Quản lý chi phí
- Quản lý lợi nhuận
  • Chuyên đề 3: Đọc, phân tích báo cáo tài chính

- Đọc báo cáo tài chính: các biểu B01-DN, B02-DN, B03-DN

- Phân tích báo cáo tài chính theo chiều dọc
- Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang
- Phân tích tỉ số
- Phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn
  • Chuyên đề 4: Đọc, phân tích báo cáo tài chính

- Khái niệm thị trường tài chính

- Các loại thị trường tài chính
- Các công cụ trên thị trường tài chính
- Chính sách cổ tức

4. Phương pháp giảng dạy:

Áp dụng phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm “Học qua trải nghiệm” - kết hợp 50% lý thuyết, 50% thực hành nhằm tạo ra sự say mê và hứng khởi cho học viên:
- Giảng dạy lý thuyết (Theory Presentation)
- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm (Experience Sharing)
- Trò chơi kinh doanh (Business Games)
- Bài tập tình huống (Case Studies)

5. Quyền lợi của học viên:

Học viên của chương trình được cung cấp:
- Các tài liệu bài giảng, tài liệu học tập, teabreak mỗi buổi học.
- Chứng chỉ: Do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp cho các học viên hoàn thành khóa học.
- Ưu đãi giảm học phí 10% cho nhóm học viên từ 3 người trở lên.
- Giảm 30% học phí/học viên khi học viên đang theo học các chương trình sau đại học của Trường Đại học Kinh tế.

6. Tổ chức lớp học:

- Lịch học:
     + Buổi tối (18:00 - 21:00).

     + Ngày thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.
- Khai giảng khóa 1: 13/8/2014.
Địa điểm học: Tầng 5, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí toàn khóa học: 2.800.000 đồng/học viên

7. Liên hệ:

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 04 37549190
Fax: (+84) 04 37546765
Email: binhld@vnu.edu.vn
Website: http://cite.ueb.edu.vn/

Các thông tin chi tiết khác về khóa đào tạo vui lòng xem tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN