Đào tạo ngắn hạn
 
Khóa đào tạo Kỹ năng giao tiếp - Bán hàng chuyên nghiệp; Kỹ năng giao tiếp - Chăm sóc khách hàng

Khóa đào tạo được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng chăm sóc khách hàng…


1. Đơn vị tổ chức:
- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Đơn vị phối hợp: Địa phương /Tập đoàn/Tổng Công ty/Công ty/Các tổ chức

2. 2. Đối tượng tham gia: cán bộ quản lý cấp cao/cấp trung, chuyên viên/nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

3. Mục đích khóa đào tạo: nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng chăm sóc khách hàng…

4. Thời lượng khóa học: Theo hợp đồng (7 ngày, 15 ngày, 30 ngày...).

5. Thời gian tổ chức khóa học (dự kiến):Theo đơn đặt hàng.

6. Liên hệ: Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại/Email: 043 754 7506 (ext: 746)

Email: lylypham@vnu.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN