Đào tạo ngắn hạn
 
Khóa đào tạo Kỹ năng quản trị chiến lược và kế hoạch trong bốicảnh hội nhập quốc tế

Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về: Kỹ năng tư duy chiến lược; Kỹ năng lãnh đạo chiến lược, thu hút và phát triển nguồn nhân lực; Kỹ năng phân tích chiến lược và đề xuất chiến lược tối ưu cho Địa phương/Tập đoàn/Tổng Công ty/Công ty/Các tổ chức trong thời gian tiếp theo.


1. Đơn vị tổ chức:

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Đơn vị phối hợp: Địa phương /Tập đoàn/Tổng Công ty/Công ty/Các tổ chức

2. Đối tượng tham gia: cán bộ quản lý cấp cao/cấp trung, chuyên viên/nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

3. Mục đích khóa đào tạo: nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về: Kỹ năng tư duy chiến lược; Kỹ năng lãnh đạo chiến lược, thu hút và phát triển nguồn nhân lực; Kỹ năng phân tích chiến lược và đề xuất chiến lược tối ưu cho Địa phương/Tập đoàn/Tổng Công ty/Công ty/Các tổ chức trong thời gian tiếp theo.

4. Thời lượng khóa học: Theo hợp đồng (07 ngày, 15 ngày, 30 ngày...).

5. Thời gian tổ chức khóa học (dự kiến):Theo đơn đặt hàng.

6. Liên hệ: Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3754.7506 (ext: 746)

Email: lylypham@vnu.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN