Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách học viên nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 4/2016

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ số 872/QĐ-ĐHKT ngày 26/04/2016


 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Danh sách học viên nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 04/2016

>> Xem danh sách chi tiết tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN