Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Mai Thành

Kèm theo Thông báo số 3236/TB-ĐHKT ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Trần Thị Mai Thành, sinh ngày 22/08/1986 tại Hải Dương.

 
Đề tài: Thuận lợi hóa thương mại: tác động đến thương mại hàng hóa của ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 9310106.01

Thời gian: 9h00 ngày 24/10/2021 (Chủ nhật)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
Kính mời quý vị quan tâm đến dự.
>> Xem Thông báo tại đây
 

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN