Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thành Luân

Kèm theo Thông báo số 3067/TB-ĐHKT ngày 04/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Luân, sinh ngày 26/10/1991 tại Lào Cai.

 

Đề tài: Quản lý vốn vay nước ngoài cho phát triển sinh kế hộ gia đình dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 9340410.01

Thời gian: 15h00 ngày 10/10/2021 (Chủ nhật)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
Kính mời quý vị quan tâm đến dự.
>> Xem Thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN