Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Tô Lan Phương

Kèm theo Thông báo số 880/TB-ĐHKT ngày 19/03/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Tô Lan Phương, sinh ngày 09/12/1982 tại Nam Định.

 

Đề tài: Tác động của quản trị dòng tiền tới giá trị cổ đông của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 9340201.01

Thời gian: 8h30 ngày 31/03/2021 (Thứ 4)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN