Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Lành

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Lành sinh ngày 25/09/1979, tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực các ngân hàng thuong mại Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

Mã số: 9310102.01

Thời gian: 9h00 ngày 05/10/2019 (Thứ 7)

Địa điểm: Phòng 513, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN