Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch chuyển giảng đường của các lớp cao học học kỳ II năm học 2012-2013

Thông báo số 379 /TB-ĐHKT ngày 13/3/2013 của Trường ĐHKT – ĐHQGHN


Căn cứ tình hình thực tế sử dụng cơ sở vật chất, Trường ĐH Kinh tế thông báo kế hoạch di chuyển giảng đường các lớp Cao học hiện đang học tại khu giảng đường NTC - Mỹ Đình (GĐ NTC) sang khu giảng đường tại Trường PT Tư thục Việt Úc (GĐ Việt Úc), chi tiết như sau:

STT
Đợt
Thời gian bắt đầu di chuyển
Tên lớp
Phòng học mới (tại GĐ Việt Úc)
Ghi chú
1
1

23/3/2013 - kết thúc HKII

K 21 QTKD 1
702
 
K 21 QLKT 3
704
K 21 QTKD 2
705
K 21 QTKD 3
706
2
2

30/3/2013 - kết thúc HKII

K 20 QLKT 3
707
 
K 20 QTKD 1
802
K 20 QTKD 2
803
K 20 QLKT 2
807
K 20 KTĐN
808
3
3

6/4/2013 - kết thúc HKII

K 21 TCNH 1
801
 
K 21 TCNH 2
805
K 21 TCNH 3
806
4
3

6/4/2013 - kết thúc HKII

K21 KTĐN
406 - E4

144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

>> Xem chi tiết Phân bổ phòng học đính kèm theo thông báo.
>> Xem chi tiết
thông báo
tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN