Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi bổ sung, Kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học Đợt 2 năm 2021

Theo Thông báo số 3884/TB-ĐHKT ngày 27/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Căn cứ quyết định số 3104/QĐ-ĐHKT ngày 5/10/2021 của trường Đại học Kinh tế về việc phương án thi tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến;

Căn cứ danh sách thí sinh gián đoạn thời gian làm bài phải chuyển ca thi bổ sung kỳ thi chính thức ngày thi 25,26/10/2021;

 

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi bổ sung các môn thi chi tiết như sau:

TT

SBD

Họ và tên

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Thời gian thi

Ghi chú

1

05129

Dương Thị Quỳnh Mai

Quản trị học

28/10/2021

Sáng

7h-11h

 

2

05245

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Kinh tế học

28/10/2021

Sáng

7h-11h

 

3

05249

Nguyễn Thị Dung

Kinh tế học

28/10/2021

Sáng

7h-11h

 

4

05007

Phạm Tùng Anh

Kinh tế chính trị

28/10/2021

Sáng

7h-11h

 
 
Thí sinh dự thi các môn thi chuyên môn kỳ thi bổ sung tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 năm 2021 thực hiện theo hướng dẫn kèm theo. Đề nghị thí sinh chuẩn bị tốt thiết bị để tham gia thi nhà trường sẽ không còn kỳ thi bổ sung thêm nữa.
>> Xem Thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN