Trang Đào tạo sau đại học
 
Thời gian học online của các lớp Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2020-2021

Thông báo số 380/TB-ĐHKT ngày 19/02/2021 về việc thời gian học online của các lớp Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2020-2021


Căn cứ Thông báo số 312/TB-ĐHKT ngày 29/01/2021 về việc thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2020-2021,

Căn cứ Công văn số 180/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 28/01/2021 về việc thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19,

Trường Đại học Kinh tế thông báo toàn thể học viên học online trên Microsoft Teams từ ngày 27/02/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho giảng viên, học viên biết và thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN