Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp khóa QH-2015-E.CH (Khóa 24) - Trúng tuyển đợt 1
TT

Nội dung công việc

Chương trình định hướng ứng dụng

(QLKT, QTKD)

Chương trình định hướng nghiên cứu

(KTCT, KTQT, TCNH)
Chịu trách nhiệm
1

Học viên đăng ký định hướng nghiên cứu luận văn

Trước ngày 30/09/2015 
Trước ngày 30/03/2016 
Học viên
2

Khoa dự kiến giáo viên hướng dẫn luận văn gửi Phòng Đào tạo

 Trước ngày 30/10/2015

 Trước ngày 30/04/2016

Khoa chuyên môn
3

Ra Quyết định phân công Giáo viên hướng dẫn và giao định hướng nghiên cứu luận văn

 Trước ngày 30/11/2015

 Trước ngày 30/05/2016

Phòng Đào tạo
4

Học viên nộp đề cương sơ bộ luận văn

 Trước ngày 30/12/2015

 Trước ngày 30/06/2016
Học viên
5

Xét duyệt tên đề tài, đề cương và kế hoạch thực hiện luận văn (Cấp Khoa)

 Trước ngày 28/02/2016 

 Trước ngày 30/08/2016 

Khoa chuyên môn
6

Xét duyệt tên đề tài, đề cương và kế hoạch thực hiện luận văn (Cấp Trường). Ra Quyết định phân công GVHD và giao đề tài luận văn chính thức cho học viên

 Trước ngày 15/04/2016

 Trước ngày 15/10/2016

Phòng Đào tạo
7

Nộp kết quả nghiên cứu sơ bộ luận văn

Trước ngày 15/07/2016
Trước ngày 15/01/2017
Học viên
8

Tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ

 Trước ngày 30/08/2016

 Trước ngày 28/02/2017

Khoa chuyên môn
9

Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn

 Trước ngày 30/11/2016

 Trước ngày 30/05/2017

Học viên
10
Tổ chức bảo vệ luận văn

 Trước ngày 30/01/2017

 Trước ngày 30/07/2017

Phòng Đào tạo

Trường ĐHKT - ĐHQGHN