Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Công Thắng

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Công Thắng, sinh ngày 13/09/1983, tại Bắc Ninh.


Đề tài: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Nông nghiệp và tác động của nó đến các nhóm lợi ích ở tỉnh Bắc Ninh

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Mã số: 62 31 01 01
Thời gian: 14h00, ngày 28 tháng 05 năm 2015 (thứ 5)

 Địa điểm: Phòng 601 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

UEB_net