Trang Đào tạo sau đại học
 
Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kèm theo Thông báo số 2868/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 và 3190/ BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học;

Căn cứ Hướng dẫn 818/HD-ĐHQGHN ngày 31/3/2021 và 2267/ĐHQGHN-ĐT ngày 02/8/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 ngày 15/9/2021 về việc xác định điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm trúng tuyển đại học phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiêp THPT năm 2021 như sau:

STT

Mã xét tuyển

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

(áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển)

Ghi chú

Điểm môn Toán

Thứ tự nguyện vọng

I

Tuyển sinh đại học chính quy (chương trình chất lượng cao theo Thông tư 23/2014-TT-BGDĐT)

1

QHE40

Quản trị kinh doanh

36.2

8.2

NV1, NV2, NV3, NV4, NV5

* Thang điểm 40

* Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4

2

QHE41

Tài chính - Ngân hàng

35.75

8.6

NV1, NV2, NV3

3

QHE42

Kế toán

35.55

8.2

NV1, NV2, NV3

STT

Mã xét tuyển

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

(áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển)

Ghi chú

Điểm môn Toán

Thứ tự nguyện vọng

4

QHE43

Kinh tế quốc tế

36.53

8.0

NV1

* Thang điểm 40

* Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4

5

QHE44

Kinh tế

35.83

8.2

NV1, NV2

6

QHE45

Kinh tế phát triển

35.57

8.6

NV1 NV2, NV3, NV4

II

Tuyển sinh liên kết quốc tế

1

QHE80

Quản trị

kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng)

34.85

 

Từ NV1 đến NV12

* Thang điểm 40

* Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4

2

QHE89

Quản trị

kinh doanh
(do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng)

32.65

 

Từ NV 1 đến NV7

Trân trọng thông báo./
>> Xem Thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Các tin khác