Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo về cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP_2021)THÔNG BÁO

Về Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021

(SV_STARTUP_2021)


   

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhận được Công văn số 2165/ĐHQGHN-KHCN ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo thông tin về cuộc thi tới toàn bộ sinh viên của đơn vị mình; thông tin cụ thể như sau:

I. Đối tượng tham dự: Người học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ghi chú: Một nhóm tham dự không quá 5 thành viên

II. Lĩnh vực dự thi:

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP-2021) hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, các giải pháp đột phá trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Các lĩnh vực của cuộc thi bao gồm:

1. Khoa học, công nghệ;

2. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;

3. Nông, lâm, ngư nghiệp;

4. Giáo dục, y tế;

5. Dịch vụ, du lịch;

6. Tài chính, ngân hàng;

7. Kinh doanh tạo tác động xã hội;

8. Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.

III. Quy định về bài dự thi

1. Thể thức, hình thức trình bày: Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, nội dung trình bày hướng dẫn chi tiết (Phụ lục 1 đính kèm theo).

2. Sản phẩm gửi kèm bài dự thi:

­ Bản thuyết minh dự án được trình bày (Mô tả chi tiết trong phụ lục số 02 đính kèm theo);

­ Bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 03 phút (Mô tả chi tiết Phụ lục 03 đính kèm theo);

­ Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).

IV. Cách thức đăng ký tham dự:

1. Bước 1: Đăng ký online qua đường link: https://bit.ly/3CFxM5g

2. Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ bản cứng theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm (Phụ lục 1, 2, 3); Tải tại đây

3. Bước 3: Nộp hồ sơ bản cứng (Bìa hồ sơ ghi Tên đội_Tên ý tưởng/dự án_Tên trưởng nhóm_Lớp/Khoa_Số điện thoại) tại Phòng 501, nhà E4, 144 Xuân Thủy, HN. (Hình thức nộp hồ sơ có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch bệnh và sẽ được thông báo sau)

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 Thứ Sáu ngày 31/8/2021

Mọi thắc mắc về chương trình xin liên hệ Ms. Minh Thu, email: htmthu@vnu.edu.vn, ĐT: 092 924 3878.

Trân trọng thông báo./.
Các tin khác