Trang Đào tạo sau đại học
 
Ngày hội thông tin cuộc thi khởi nghiệp Business Challenges mùa 5

Ngày 14/11/2020, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKT - ĐHQGHN) và Viện Friedrich Naumann Việt Nam (Viện FNF Việt Nam) sẽ tổ chức Ngày hội thông tin cuộc thi khởi nghiệp Business Challenges (Thách thức kinh doanh) mùa 5. Kế hoạch như sau:


1. Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 14/11/2020

2. Địa điểm: Hội trường 801, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Số 144 đường  Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Thành phần:

  • Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
  • Ban Tổ chức cuộc thi
  • Các khách mời, chuyên gia, đối tác
  • Sinh viên và các bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội quan tâm đến cuộc thi

4. Chương trình:

Thời gian

Nội dung

8h00 - 8h30

Check in và tiếp đón đại biểu

8h30 - 8h45

Văn nghệ chào mừng (hát)

8h45 - 8h50

Giới thiệu đại biểu và chương trình sự kiên

8h50 - 8h55

Video tổng kết cuộc thi các mùa trước

8h55 - 9h05

Phát biểu của Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

9h05 - 9h15

Phát biểu của Đại diện Viện Friedrich Naumann Việt Nam

9h15 - 9h25

Công bố Ban cố vấn chiến lược và đội ngũ mentors của cuộc thi

9h25 - 9h30

Photo session

9h30 - 9h45

Vua Quạt đất Bắc: From Zero to Hero

9h45 - 10h00

Shark Hưng: Hành trang khởi nghiệp

10h00 - 10h10

Chia sẻ trải nghiệm của (các) đội thi năm trước

10h10 - 10h20

Văn nghệ

10h20 - 10h40

Kế hoạch triển khai cuộc thi Business Challenges – mùa 5 (năm 2020)

10h40 - 11h00

Q&A

11h00 - 11h30

Sinh viên/Các đội thi đăng ký dự thi online/tại bàn có sự hỗ trợ của BTC

11h30 - 12h30

Tiệc trưa

Thời gian tổ chức: Từ ngày 22/10/2020 đến ngày 20/03/2021

Nhận đơn đăng ký Online tại đây:  https://tinyurl.com/dangkiBCss5

Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2020

Liên hệ:

Hotline: Ms. Minh Thu - 0929243878 | Ms. Ngọc Anh - 0941271882

Email: businesschallenges.ueb@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/UEB.BusinessChallenges

Website: http://bc.ueb.edu.vn; http://ueb.edu.vn

Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN:

- Phát động cuộc thi Khởi nghiệp Business Challenges - Season 5


Ban tổ chức cuộc thi