Trang Đào tạo sau đại học
 
Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia “Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp toàn cầu”

Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia “Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp toàn cầu: Lý luận và thực tiễn” kính mời các nhà khoa học viết bài và gửi tham gia hội thảo! Thời gian nhận bài viết toàn văn: 10/11/2020. Ngôn ngữ viết bài: Tiếng Việt


Kính gửi: Các nhà khoa học

Thế kỷ 21 đang chứng kiến quá trình đại chuyển đổi của thế giới dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi toàn cầu là tính phức hợp ngày càng cao. Tính phức hợp được thể hiện ở sự đa dạng, vốn là tính chất cố hữu của tự nhiên, vì vậy, có quy luật và động lực riêng. Khám phá và thừa nhận sự phức hợp của môi trường kinh doanh toàn cầu là một yêu cầu cấp thiết đối với mọi nhà quản trị, ở cả tầm doanh nghiệp lẫn quốc gia. Để làm chủ sự phức hợp, quản trị truyền thống đã trở nên không còn phù hợp và sẽ bị loại bỏ, từ đó có thể thấy, “sự hủy diệt sáng tạo” này sẽ làm xuất hiện cách thức quản trị mới, với những công cụ thông minh và các hệ thống quản trị tinh vi.

Xuất phát từ các luận cứ trên, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia: “Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp toàn cầu: Lý luận và thực tiễn” với mục tiêu làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn của quản trị thông minh nhằm giúp các doanh nghiệp và tổ chức có thể làm chủ sự phức hợp bằng cách chuyển đổi mô hình quản trị truyền thống sang mô hình quản trị hiện đại, dựa trên các công cụ thông minh.

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới hội thảo gửi bài viết theo các nhóm nội dung như sau:

1. Xu hướng chuyển dịch từ quản trị truyền thống sang quản trị hiện đại.

2. Ứng dụng các công cụ thông minh (AI, Big Data, ToT,…) trong quản trị.

3. Quản trị thông minh để tận hưởng cuộc sống.

4. Quản trị bằng sự kết hợp khoa học hệ thống, điều khiển học và mô phỏng sinh học.

5. Tác động của môi trường phức hợp toàn cầu đến hoạt động của các doanh nghiệp/tổ chức.

Thông tin chi tiết của Hội thảo:

Thời gian tổ chức dự kiến:  15/12/2020.

Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo 801, tòa nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian nhận bài viết toàn văn: 10/11/2020

Ngôn ngữ viết bài: Tiếng Việt;

>> Thông tin chi tiết xem Tại đây

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

ThS. Trần Kim Loan

Điện thoại: (024) 3754.7506, máy lẻ 307

Mobile: 0947.280.888

Email: loantk@vnu.edu.vn


Ban tổ chức Hội thảo Viện Quản trị Kinh doanh - ĐHKT