Trang Đào tạo sau đại học
 
Mời viết bài Hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2020

Chủ đề hội thảo “Tạo thuận lợi thương mại và đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu”. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 2/12/2020, tại Hà Nội


1. Mục tiêu

Hội thảo về Hợp tác và Hội nhập Kinh tế Quốc tế 2020 Thương mại và đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu sẽ được Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Thương mại đồng tổ chức vào tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội. Hội thảo nhằm mục đích tăng cường trao đổi học thuật cũng như thực tiễn, cung cấp một diễn đàn cho các học giả, các chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận về các nội dung sau:

 • Thương mại trong bối cảnh biến động toàn cầu
 • Đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu
 • Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của Việt Nam nhằm phục hồi nhanh và bền vững nền kinh tế trước các biến động toàn cầu

2. Thời gian(dự kiến):  02/12/2020

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Chủ đề hội thảo: Ban Tổ chức kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các học giả và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo. Các bài viết và nghiên cứu cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau đây:

- Hội nhập kinh tế và các biến động của nền kinh tế thế giới(COVID-19, Chiến tranh thương mại Mỹ Trung…)

-  Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

 • Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và những điểm nhấn;
 • Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tăng trưởng và ổn định của nền kinh tế Việt Nam;
 • Tác động của việc tham gia các FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA…) đến thương mại, đầu tư của Việt Nam.

- Thuận lợi hoá thương mại của Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu

 • Các cam kết thuận lợi hoá thương mại của Việt Nam;
 • Tình hình thực hiện thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong khung khổ WTO, APEC, ASEAN và các FTA Việt Nam đã ký kết;
 • Tác động của thuận lợi hóa thương mại đối với nền kinh tế Việt Nam;
 • Thuận lợi hoá thương mại của Việt Nam trong bối cảnh bất định của nền kinh tế thế giới;
 • Các biện pháp thuận lợi hoá thương mại số;
 • Các biện pháp thuận lợi hoá thương mại bao trùm;
 • Thuận lợi hoá thương mại trong bối cảnh COVID-19, chiến tranh thương mại…;
 • Một số đề xuất chính sách và giải pháp nhằm đẩy mạnh thuận lợi hoá thương mại cho Chính phủ và doanh nghiệp.

-  Thuận lợi hoá đầu tư của Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu

 • Các cam kết thuận lợi hóa đầu tư của Việt Nam;
 • Tình hình thực hiện thuận lợi hoá đầu tư của Việt Nam;
 • Tác động của thuận lợi hoá đầu tư đến nền kinh tế Việt Nam;
 • Thuận lợi hoá đầu tư của Việt Nam trong bối cảnh biến động của nền kinh tế thế giới;
 • Tạo thuận lợi đầu tư trong bối cảnh COVID-19, chiến tranh thương mại…;
 • Một số đề xuất chính sách và giải pháp nhằm đẩy mạnh thuận lợi hoá đầu tư cho Chính phủ và doanh nghiệp.

- Kết quả thực hiện các chính sách nhằm phục hồi nhanh và bền vững nềnkinh tế trước các biến động toàn cầu: đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế, môitrường kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnhtranh của nền kinh tế.

5. Thời hạn, cấu trúc và định dạng của bài viết

Thời hạn: trước ngày 25 tháng 10 năm 2020

 • Độ dài của bài viết khoảng từ 4.000 đến 6.000 từ (không bao gồm danh mục tài liệu tham khảo) và phải bao gồm các mục sau:

+ Tiêu đề

+ Tóm tắt bài viết và từ khoá

+ Nội dung bài viết

+ Tài liệu tham khảo

 • Bài viết bằng tiếng Anh
 • Bài viết đánh máy bản Word, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.2, khổ A4 (lề trên 2.5 cm, dưới 2.5 cm, trái 3 cm, phải 2 cm).

6. Địa chỉ gửi bài và liên hệ

Ban Tổ chức rất mong nhận được bài nghiên cứu tham gia Hội thảo và hân hạnh được đón tiếp Quý vị tham dự Hội thảo quốc tế này. Các bài viết được lựa chọn sẽ được in trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có mã số ISBNTạo thuận lợi thương mại và đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu”.

XIN VUI LÒNG GỬI BÀI VIẾT TỚI:

(1) ThS.Tống Thị Minh Phương

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Tel: (84-24) 3754 7606 (ext: 407)

Mobile: (+84) 915998689

Email: minhphuongtong@vnu.edu.vn

(2) ThS. Trần Thu Thuỷ

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Tel: (84-24) 3754 7506 (ext: 407)

Mobile: (+84) 366611136

Email: thuytran@vnu.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN