Trang Đào tạo sau đại học
 
Khóa học Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo và Final Piching kết hợp cuộc thi Giờ học truyền cảm hứng

Thông báo số 2594 /ĐHKT-TCNS ngày 22/9/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Viện đào tạo

- Nhằm triển khai hiệu quả Đề án đổi mới toàn diện hoạt động giảng dạy tại UEB giai đoạn 2020-2025 của Trường Đại học Kinh tế, triển khai khẩu hiệu năm 2020-2025 của toàn Đại học Quốc gia: Đổi mới sáng tạo - trách nhiệm quốc gia - phát triển bền vững, và tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giảng viên trong hoạt động giảng dạy đáp ứng yêu cầu của Nhà trường;

- Thực hiện Kế hoạch số 1696/KH-ĐHKT ngày 10/7/2020 của Trường Đại học Kinh tế về Tổ chức Khóa tập huấn “Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo”,

Trường Đại học Kinh tế thông báo triệu tập giảng viên tham dự Khóa tập huấn “Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo” đợt 2 và Final Piching kết hợp cuộc thi Giờ học truyền cảm hứng. Cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

  • Khóa Tập huấn nhà giáo dục đổi mới sáng tạo đợt 2: 26, 27/9/2020 (Thứ Bảy, Chủ nhật);
  • Final Pitching kết hợp cuộc thi giờ học truyền cảm hứng toàn trường: Sáng 3/10/2020 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm tổ chức: Phòng 801, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQHGN.

3. Đối tượng tham dự:

  • Đối với Khóa Tập huấn đợt 2:

+ Đối tượng bắt buộc tham dự: Giảng viên, trợ giảng dưới 45 tuổi chưa tham dự/ không tham gia đầy đủ các buổi học tại Khóa Tập huấn (đợt 1).

+ Đối tượng tham dự nhưng không bắt buộc: Các giảng viên không thuộc thành phần bắt buộc, cán bộ hành chính dự định chuyển sang ngạch giảng viên.

  • Đối với Final Piching kết hợp cuộc thi Giờ học truyền cảm hứng: Toàn thể giảng viên, học viên đã tham gia hoàn thành Khóa Tập huấn Đợt 1/Đợt 2.

4. Yêu cầu đối với người tham dự:

  • Bố trí thời gian tham dự đầy đủ 04 buổi tập huấn và 01 buổi final pitching
  • Hoàn thành 01 báo cáo reflection sau khóa học và 01 phần thuyết trình trong buổi Final Pitching.

5. Nội dung chương trình, giảng viên: Theo phụ lục đính kèm.

Đây là Khóa tập huấn bắt buộc của Nhà trường, vì vậy, đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo tới các giảng viên, cán bộcủa đơn vị tham dự Khóa tập huấn đầy đủ và đúng thời gian quy định; danh sách cán bộ tham dự đề nghị gửi về Phòng Tổ chức Nhân sự trước 09h00 ngày 24/9/2020.

>> Download thông báo và chương trình tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN