Trang Đào tạo sau đại học
 
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN

Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ký ngày 17/9/2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội.


>> Download quyết định tại đây.


Đại học Quốc gia Hà Nội