Trang Đào tạo sau đại học
 
Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thông báo số 3355/TB-ĐHKT ngày 6/11/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN