Thông tin cho cán bộ
 
Chương trình thực tập thực tế tại Hiroshima, Nhật Bản

Thông báo số 1562/TB-ĐHKT ngày 7/6/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN và Trường Quản lý và Kinh doanh Hiroshima, Nhật Bản;

Tháng 8 năm 2018, Trường Quản lý và Kinh doanh Hiroshima triển khai chương trình thực tập thực tế dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế. Theo đó, sinh viên trường ĐHKT khi tham gia chương trình sẽ được tham quan học hỏi và thực tập tại các công ty của Nhật Bản như Mazda, Hiro Tech, Ryoko Tech... Chi tiết như sau:

  • Thời gian: từ 19/8 – 27/8/2018
  • Địa điểm: Hiroshima, Nhật Bản
  • Kinh phí: do phía Nhật Bản tài trợ

Yêu cầu tham dự chương trình:

  1. Là sinh viên năm thứ 2 trở lên
  2. Có kết quả học tập trung bình từ 2.8/4
  3. Ngoại ngữ:
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh (đối với sinh viên thực tập tiếng Anh)

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật (đối với sinh viên thực tập tiếng Nhật)

4. Số lượng tham dự chương trình: 1 sinh viên thực tập tiếng Anh, 1 sinh viên thực tập tiếng Nhật

Đề nghị các đơn vị thông báo tới sinh viên quan tâm đăng ký tham dự chương trình. Đơn đăng ký (theo mẫu) gửi về Phòng NCKH&HTPT, Phòng 501 (gặp Ms. Hà) trước 16h00 ngày 13/6/2018.

Thông tin chi tiết về chương trình xin liên hệ Ms. Nguyễn Bích Hà, Điều phối viên chương trình tại địa chỉ hanb@vnu.edu.vn, ĐT: 0926858889.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN