Thông tin cho cán bộ
 
Thư mời viết bài tham dự hội thảo quốc tế lần thứ nhất về “Kinh tế, Phát triển và Bền vững”

Năm 2019 Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN cộng tác với NXB Springer tổ chức Hội thảo quốc tế về “Kinh tế, Phát triển và Bền vững” (International conference on Economics, Development and Sustainability, EDESUS 2019), đề cập tới những vấn đề biến đổi toàn cầu và phát triển bền vững tại Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi khu vực Châu Á.


Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về "Kinh tế, Phát triển và Bền vững" có sự tham dự của các nhà khoa học trong nước và quốc tế có uy tín đến từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Á và Đông Nam Á. Các báo cáo toàn văn được đăng tải trong Kỷ yếu hội thảo do NXB Springer xuất bản.

Các chủ đề hội thảo bao gồm:

1) Chủ đề về kinh tế và kinh doanh: Các lý thuyết về kinh tế, chính sách về kinh tế vĩ mô, các vấn đề về năng suất chất lượng, chính sách và thực tiễn phát triển kinh tế ngành và doanh nghiệp, kinh tế và kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kinh tế tri thức, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2) Chủ đề về phát triển bền vững: Chính sách phát triển, khoa học bền vững, chính sách và luật pháp phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, thách thức đối với sự phát triển bền vững, các tiếp cận tích hợp cho phát triển bền vững, trắc lượng tính bền vững, các công cụ cho phát triển bền vững, giáo dục vì sự phát triển bền vững, du lịch bền vững.

3) Chủ đề về tài nguyên và biến đổi toàn cầu: Tàia nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, văn hóa và di sản, thị trường đất đai và bất động sản, biến đổi xã hội, toàn cầu hóa, đô thị hóa, ô nhiễm và xung đột môi trường, thiên tai và biến đổi khí hậu, các vấn đề an ninh phi truyền thống, khu vực học, viễn thám - GIS và quy hoạch không gian.

Ngôn ngữ viết bài: Tiếng Anh
Thời gian:

- 30/6/2019: Thời hạn nhận tóm tắt bài báo.

- 15/9/2019: Thời hạn nhận toàn văn bài báo để gửi phản biện

- 10/10/2019: Thông báo chấp nhận đăng bài.

- 15/10/2019: Thời hạn gửi toàn văn báo cáo đăng kỷ yếu Springer.

- 15-16/11/2019: Tham dự và báo cáo chính thức tại hội thảo.

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phí hội thảo:

- Phí đăng bài và tham dự hội thảo dành cho 01 tác giả đứng đầu: 3.500.000 VNĐ/bài (trong nước), 150 USD (quốc tế)

- Phí tham dự hội thảo: 1.000.000 VNĐ/đại biểu (trong nước), 45 USD (quốc tế).

Truy cập website để biết thông tin chi tiết hội thảo: http://edesus.ueb.edu.vn

Liên hệ, đăng ký và bài viết xin gửi về địa chỉ email: edesusconference@vnu.edu.vn

Liên hệ trực tiếp: TS. Nguyễn Thế Kiên (0916843638) hoặc PGS.TS. Nguyễn An Thịnh (0912300314).

(Thể thức bài viết được đính kèm theo thư mời)

Bài viết sẽ được Ban tổ chức gửi cho hội đồng phản biện quốc tế và chỉnh sửa để đưa vào đăng kỷ yếu hội thảo.


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN