Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Đăng Minh1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Đăng Minh

Năm sinh:

1976

Chức vụ/

Vị trí công tác:

Giảng viên, Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh Doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Công Nghệ

Giám đốc chương trình Nhiệm vụ chiến lược Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học hàm:

Phó Giáo Sư

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Nhật (N1)

Email:

dangminh@vnu.edu.vn,

dangminhck@gmail.com

Điện thoại:

(84) 02438925018

(84) 972961050

Địa chỉ CQ:

P705, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:
 • 1998: Kỹ sư, Khoa Cơ khí - Đại học Bách Khoa Hà Nội, Chuyên ngành: Cơ khí động lực
 • 1998: Cử nhân, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Chuyên ngành: Tiếng Anh
 • 2002: Kỹ sư, Trường Cao đẳng kỹ thuật Quốc tế Honda, Nhật Bản, Chuyên ngành: Dịch vụ và Công nghệ sửa chữa ôtô.
 • 2004: Thạc sĩ, Đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản, Chuyên ngành: Kỹ thuật công nghiệp
 • 2009: Tiến sĩ, Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

3. Quá trình công tác:

 • 8/2016 - đến nay: Phó Viện trưởng, Giảng viên, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 8/2014 - 8/2016: Phó Chủ nhiệm khoa, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 3/2012 - 8/2014: Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 3/2011 - 3/2012: Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 4/2004 - 3/2011: Chuyên gia Phòng Quản trị dự án chuyển giao công nghệ tại trụ sở chính, Tập đoàn Toyota, Toyota, Nhật Bản
4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:
 • Quản trị công nghệ tại doanh nghiệp, tổ chức trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Áp dụng Quản trị tinh gọn Made in Vietnam vào thực tiễn Quản trị doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Áp dụng Quản trị tinh gọn Made in Vietnam vào thực tiễn quản trị quốc gia, quản trị tổ chức công trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Quản trị Đại học tinh gọn Made in Vietnam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Quản trị Bệnh Viện Tinh Gọn Made in Vietnam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn tại Việt Nam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu trong toàn bộ hệ thống.
 • Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, các mô hình quản trị mới, tạo động lực phát triển nền kinh tế xã hội.
 • Nghiên cứu về phát triển hệ thống công nghiệp phụ trợ (Supporting Industry), cụm nghành công nghiệp (Industrial Cluster) phục vụ cho ngành sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam.
 • Nghiên cứu áp dụng hệ thống mô phỏng tư duy quản trị để tối ưu hóa các quyết định của doanh nghiệp.
 • (2017-nay: Trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng tại Đại học Quốc gia Hà Nội: Quản trị tinh gọn Made in Vietnam).

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Nguyễn Đăng Minh, “Quản trị tinh gọn tại Việt Nam đường tới thành công” (Sách chuyên khảo, tiếng Việt), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; 2015. ISBN 978-604-62-2415-0
 2. Nguyễn Đăng Minh, Soemon Takakuwa, Nguyễn Hồng Sơn, “Manufacturing and Environmental management” (Sách chuyên khảo, tiếng Anh), Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, ISBN 978-604-57-0000-6.
 3. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Minh, “ Lean Management in Vietnamese SMEs Practices- Solutions” (Sách kỷ yếu hội thảo, tiếng Việt), Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, ISBN 978-604- 939-807- 0.
 4. Nguyễn Đăng Minh, “Lean Management in Vietnam – Practical Application Model” (Sách kỷ yếu hội thảo, tiếng Việt), ISBN 978-604- 939-908-0.
 5. Nguyễn Đăng Minh, Hoàng Văn Hải, Nhâm Phong Tuân, “Tinh thần doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập” (Sách chuyên khảo, tiếng Việt), Nhà Xuất Bản Đại học Quốc Gia, ISBN 978-604-62-0643-9.

5.2. Các bài nghiên cứu

Bài báo khoa học quốc tế

Đăng trên hệ thống tạp chí quốc tế thuộc hệ thống danh mục ISI (SCIE):

 1. Nguyen Dang Minh, (2015), “A new application model of lean management in small and medium sized enterprises”. International Journal of Simulation Modeling, Vol 14, No 2, pp 289-298.
 2. Nguyen Dang Minh, (2009), “Empirical Manufacturing Line Designs in Japanese Automobile Plants”. International Journal of Simulation Modeling, Vol.8, No.2, pp 69-80.

Đăng trên hệ thống tạp chí, kỷ yếu quốc tế thuộc danh mục Scopus

 1. Nguyen Dang Minh, (2018), “A new decision making model based on the Made in Vietnam lean management philosophy”, Economics and Sociology, Vol 11, No 1, pp 44-60
 2. Nguyen Dang Minh, et al., (2017), “Application of visual management in small medium enterprises in Viet Nam”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol 21, No 6, pp 509-529
 3. Nguyen Dang Minh, et al., (2016), “Made in Vietnam Lean Management model for Sustainable Development of Vietnamese Enterprises”, 13th Global Conference on Sustainable Manufacturing – Decoupling Growth from Resource Use. Proceeding of the CIRP 40 (2016) 602 – 607 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711600156), pp 602-608.
 4. Nguyen Dang Minh, et al., (2013), “Upsizing Manufacturing Line in Vietnamese Industrial Plants: A simulation approach”, Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference. (Washington DC, USA 2013, Dec) Piscataway, New Jersey: IEEE, (Peer Reviewed International Conference), pp 1835-1846.
 5. Nguyen Dang Minh, et al., (2012), “Equity valuation model of Vietnamese companies in a foreign securities market– a simulation approach”, Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference. (Berlin, Germany 2012, Dec), (Peer Reviewed International Conference), pp 1155-1166.
 6. Nguyen Dang Minh, (2011), “Empirical make or buy decision making model in Japanese automobile industry”, Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference. (Arizona, USA 2011, Dec) Piscataway, New Jersey: IEEE, (Peer Reviewed International Conference), pp 647-658.
 7. Nguyen Dang Minh and Takakuwa, S., (2008), “Emergence of Simulations for Manufacturing Line Designs in Japanese Automobile Manufacturing Plants”, Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference, (Miami, USA 2008, Dec.), Piscataway, New Jersey: IEEE, Inc. 12/2008, (http://www.wintersim.org/prog08wsc.htm#MA) (Peer Reviewed International Conference), pp 1847-1855.
 8. Nguyen Dang Minh, et al., (2015), “Influence of Organizational and Technological Aspect on the Knowledge Sharing Behavior in the Vietnam’s University Context”, Asian Social Science, Vol 11, No 10, pp 139-152.

Đăng trên các tạp chí quốc tế khác:

 1. Nguyen Dang Minh, et al., (2018), “ A new “Made in Vietnam” lean management model in Industrial 4.0 environment: Case study of Vietnamese manufacturing enterprises”, Journal of Japan Society for Information and Management, Japan, Vol 38, No 1, pp 1-11.
 2. Nguyen Dang Minh, (2015), “Application of Kaizen in Vietnamese small and medium manufacturing enterprises”, Journal of Japan Society for Information and Management, Japan, Vol 32, No 1, pp 94-106.
 3. Nguyen Dang Minh, (2012), “Contribution of Total Productive Maintenance to the Environmental Conservation”, Journal of Japan Society for Information and Management, Japan, Vol 33, No 1.
 4. Nguyen Dang Minh, et al., (2012), “Current issues of environmental management in Vietnam: The case of VEDAN Vietnam”, Journal of Japan Society for Information and Management, Japan. Vol 33, No 1, pp 199-209.
 5. Nguyen Dang Minh, (2009), “Make or Buy: An Analytic Hierarchy Process Approach. International Seminar on ICT”, Manufacturing management and Environmental Management, pp 135-139.

Bài báo đăng kỉ yếu hội thảo quốc tế khác:

 1. Nguyen Dang Minh, (2016), ““Made in Vietnam” lean management model for Vietnamese enterprise”, Proceeding of Asia pacific Conference on Information management, ISBN: 978-604-62-6481-1.
 2. Nguyen Dang Minh, et al., (2016), “Application of information technologies to manage supply chain – The practices and solution for Vietnamese SMEs”, Proceeding of Asia pacific Conference on Information management, ISBN: 978-604-62-6481-1.
 3. Nguyen Dang Minh, et al., (2016), “Application of “Made in Vietnam” Lean management for Vietnamese universities”, Proceeding of Asia pacific Conference on Information management, ISBN: 978-604-62-6481-1.
 4. Nguyen Dang Minh, et al., (2016), “A new fuzzy topsis for green supplier segmentation”, Proceeding of Asia pacific Conference on Information management, ISBN: 978-604-62-6481-1.
 5. Nguyen Dang Minh, et al., (2012), “Management of technology in Vietnamese small and medium manufacturing enterprises: current situation and suggestion for improvement”, Proceeding of International conference - sustainable manufacturing and environmental management, ISBN 978-604-67-0017-3, pp 28-45.
 6. Nguyen Dang Minh, et al., (2012), “Japanese continuous improvement practices implementation in Vietnamese manufacturing companies”, Proceeding of International conference - sustainable manufacturing and environmental management, ISBN 978-604-67-0017-3, pp 28-45.
 7. Nguyen Dang Minh, (2011), “Total productive maintenance: an Appliaton for Japanese Automobile Plant”, Proceeding of International Conference 10th Northest Asia Management and Economics joint Conferencce (Namejc 2011), Chungnam National Univetsity, pp 155-163.
 8. Nguyen Dang Minh (2003), “Lateral Control for Autonomous Vehicle by Model Matching and Trajectory Planning”, Proceedings of the Society of Automotive Engineers of Japan (JSAE 2003), pp 129-132.
 9. Nguyen Dang Minh (2015). “Keynote speech: “Made in Vietnam” Lean management model and the important role of “TÂM THÊ” for the Development of Enterprises”. Proceeding of The 2nd Multidisciplinary International Social Networks Conference, Matsuyama, Japan, Sep 2015, pp 10-11.

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước:

 1. Nguyễn Đăng Minh, (2018), “Xây dựng mô hình đào tạo và tự đào tạo kỹ năng cho sinh viên đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 34, số 1, trang 1-9.
 2. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2016), “Áp dụng Quản trị tinh gọn cho các doanh nghiệp dịch vụ bán lẻ Việt Nam”, Tạp chí phát triển Kinh tế, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 5, Trang 115-128.
 3. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2016), “Đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ Quản trị tinh gọn”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, Tập 239, Số 3, Trang 59-66.
 4. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Thiết kế mô hình áp dụng 5S tạo các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học kinh tế Quốc dân, Tập 208, Trang 27-36.
 5. Nguyen Dang Minh, (2011), “Practical application of total productive maintenance Japanese industrial manufacturing plants”, VNU Journal of Science, Economic and Business, Tập 27, Số 5, Trang 53-65.
 6. Nguyen Dang Minh, et al., (2015), “Lean Management in Retail Business: The Case of Supermarkets in Hanoi”, VNU Journal of Science, Economic and Business, Tập 31, Số 2, Trang 1-14.
 7. Nguyễn Đăng Minh, (2015), “Phát triển năng lực tổng thể của con người tại các doanh nghiệp theo tư duy của quản trị tinh gọn”, Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, Tập 1, Số 5, Trang 5-8.
 8. Nguyen Dang Minh, et al., (2014), “Healthcare management system Lesson from Sweden for Vietnam”, VNU Journal of Science, Economic and Business, Tập 30, Số 2, Trang 1-12.
 9. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Quản trị công nghệ tại các doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam, Tập 20, Trang 5-8.
 10. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Định hướng áp dụng quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp”, Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, Tập 14, Trang 11-14.
 11. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Định hướng áp dụng Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”, Tạp chí khoa học ĐHQG, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 30, Số 1, Trang 63-71.
 12. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Đánh giá hiệu quả hoạt động trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Tập 46, Trang 85-92.
 13. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2013), “Áp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở Việt Nam – Thực trạng và khuyến nghị”, Tạp chí khoa học ĐHQG, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, Trang 23-31.

Bài báo đăng kỉ yếu hội thảo trong nước:

 1. Nguyễn Đăng Minh, “Tư duy quản trị tinh gọn “Made in Việt Nam – Made by Việt Nam””, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-2707-6, Trang 16-21.
 2. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2015), “Mô hình “con người là trung tâm, nhân viên là tài sản lớn nhất của công ty” áp dụng tại công ty TNHH Midway Metals Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-2707-6, Trang 22-28.
 3. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2015), “Áp dụng Quản trị tinh gọn tại công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-2707-6, Trang 29-42.
 4. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2015), “Thiết lập các mô hình áp dụng Kaizen hiệu quả vào doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Nghiên cứu điển hình tại công ty C”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-2707-6, Trang 90-108.
 5. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2015), “Mô hình áp dụng quản trị tinh gọn tại cơ quan hành chính sự nghiệp: Nghiên cứu trường hợp ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 Đà Nẵng”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-2707-6, Trang 132-140.
 6. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2015), “Mô hình 5S và Kaizen áp dụng tại Công ty cổ phần Viễn thông FPT”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-2707-6, Trang 183-195.
 7. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Xây dựng mô hình áp dụng quản trị tinh gọn trong các doanh nghiệp Việt Nam – thực trạng và giải pháp”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-1577-6, Trang 20-45.
 8. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Kinh nghiệm quốc tế trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-1577-6, Trang 46-66.
 9. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Áp dụng sản xuất tinh gọn trong thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại SMEs Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-1577-6, Trang 97-122.
 10. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Quản trị tinh gọn với đào tạo nguồn nhân lực SMEs Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-1577-6, Trang 123-139.
 11. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Áp dụng quản trị tinh gọn trong SMEs Việt Nam và những yêu cầu thay đổi về cơ cấu tổ chức”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-1577-6, Trang 140-156.
 12. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Thiết kế mô hình áp dụng quản trị tinh gọn cho SMEs Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-1577-6, Trang 172-192.
 13. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Đánh giá hiệu quả hoạt động 5S Kaizen tại nhà máy Midway Metal Việt Nam sau 4 năm thực hiện”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-1577-6, Trang 193-207.
 14. Nguyễn Đăng Minh, et al., (2014), “Áp dụng 5S và Kaizen tại công ty cổ phần ứng dụng công nghệ CNC Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về quản trị tinh gọn, ISBN 978-604-62-1577-6, Trang 218-228.
 15. Nguyen Dang Minh, et al., (2014), “Application of lean Management approach in Enhanching Business Performance: the case study of Vietnamese Logistic Companies”, Proceeding of conference Logistic and supply chain management.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Thực trạng áp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đề tài KT.12.25 cấp cơ sở, 2012-2013. (Chủ trì, đã nghiệm thu).
 2. Xây dựng mô hình quản trị tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, Đề tài cấp ĐHQGHN, 2013-2015. (Chủ trì, đã nghiệm thu).
 3. Áp dụng quản trị tinh gọn tại các trường đại học Việt Nam, Đề tài cấp ĐHQGHN, Mã số: QG.17.31, 2017 -2019 (Chủ trì, đang triển khai).
 4. Nghiên cứu mô hình ra quyết định tối ưu cho doanh nghiệp và tổ chức dựa trên tích hợp lý thuyết mô phỏng và phương pháp Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam, Đề tài cấp Quốc gia, NAFOSTED, Mã số: 502.02-2015.11, 2017-2019 (Chủ trì, đang triển khai).

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

 • The Empirical Process design In Japanese Automobile Manufacturing Plants - Luận văn Tiến sĩ, Đại học Tổng hợp Nagoya, 2009.
 • Hướng dẫn nhóm sinh viên Đại học Kinh tế, Đại Học Quốc gia Hà Nội thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên, đạt giải nhì giải tài năng khoa học trẻ Việt Nam tham gia về đề tài “Sản xuất tinh

  gọn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thực trạng và giải pháp”, 2012.