Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng

Danh sách giảng viên Bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT


 

TT Ảnh

Họ và tên giảng viên

Chức vụ

1
PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu
Phó Trưởng Khoa kiêm Chủ nhiệm bộ môn
2
TS. Trần Thị Vân Anh
Giảng viên
3
ThS. Lê Thị Phương Thảo
Giảng viên
4
 ThS. Đỗ Nguyễn Nguyệt Minh
 Giảng viên
  ThS. Lê Hồng Thái  Giảng viên tập sự

 --------------------

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 711, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 551.

Website: http://ueb.edu.vn ; http://tcnh.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN