Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Chính trị và công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tếI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

Trưởng phòng:

Nguyễn Trung Phong
ĐT: (84-24) 37547506 + 269
Email: phongnt@vnu.edu.vn


Phó Trưởng phòng:

ThS. Tô Thị Kim Thanh
ĐT: (84-24)
37547506 + 271

Email: thanhttk.ueb@vnu.edu.vn


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng triển khai các công việc có liên quan đến công tác tổ chức quản lý, hỗ trợ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (gọi tắt là “người học”); kết nối và phát triển mạng lưới cựu sinh viên của Trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Công tác chính trị, tư tưởng:

- Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác sinh viên;

- Xây dựng các kế hoạch hành động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với người học trong Trường; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt trong phạm vi toàn Trường;      

- Đầu mối triển khai các đợt sinh hoạt chính trị đầu năm cho sinh viên; tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị ngoại khoá cho sinh viên và các hoạt động khác trong năm học;

- Nắm bắt tình hình tư tưởng của người học và chủ động đề xuất chủ trương và biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan.

b) Công tác sinh viên:

- Tổ chức tiếp nhận sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trúng tuyển vào Trường sau các kỳ thi tuyển sinh hằng năm; kiểm tra hồ sơ sinh viên sau nhập học và đề xuất phương hướng xử lý những trường hợp người học không đủ các điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào Trường;

- Tổ chức lễ khai giảng, lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với các bậc đào tạo;

- Ban hành quyết định về ban cán sự lớp khóa học, lớp môn học, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm;

- Quản lý toàn diện hồ sơ của người học (bao gồm cập nhật và quản lý dữ liệu hồ sơ, các quyết định như khen thưởng, kỷ luật,... của Trường có liên quan đến sinh viên, lý lịch của sinh viên, trả hồ sơ ngừng học, thôi học);

- Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật của người học và điểm rèn luyện ở từng học kỳ theo quy định;

- Xét cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ do Nhà nước và ĐHQGHN phân bổ;

- Xác nhận và đề nghị Nhà trường xét trợ cấp chế độ chính sách đối với sinh viên (miễn giảm học phí, trợ cấp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…);

- Giải quyết các chế độ bảo hiểm cho sinh viên; phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn, rủi ro;

- Xử lý các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quân sự của sinh viên;

- Giải quyết các thủ tục hành chính cho người tốt nghiệp và chuyển Trường.

- Điểm danh, trực giảng đường, theo dõi tình hình chấp hành kỷ cương, nề nếp học tập của giảng viên, sinh viên, chuyển cho Phòng Đào tạo.

- Thông báo lịch học bù cho Phòng Hành chính - Tổng hợp để bố trí, sắp xếp giảng đường.

- Tiếp nhận đơn từ và giải quyết các vướng mắc của sinh viên các hệ, bậc;

- Thông báo thông tin của Trường cho sinh viên các hệ, bậc;

c) Thực hiện cơ chế một cửa trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên:

- Xác nhận chế độ chính sách; nhận trợ cấp ưu đãi cho sinh viên;

- Xác nhận sinh viên làm các thủ tục: xin hoãn nghĩa vụ quân sự ở địa phương; làm chế độ bảo hiểm thân thể; nhận bưu phẩm...;

- Xin cấp giấy giới thiệu để làm đề tài khoa học, thực tập, khóa luận tốt nghiệp...;

- Tiếp nhận sổ quản lý sinh viên nơi cư trú;

- Tiếp nhận làm thẻ sinh viên;

- Trả hồ sơ ra Trường.

d) Công tác cựu sinh viên:

- Đầu mối triển khai công tác cựu sinh viên (cập nhật thông tin, liên lạc và quản lý toàn diện hệ thống dữ liệu thông tin cựu sinh viên);

- Phát triển Hội cựu sinh viên để hỗ trợ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển và quảng bá thương hiệu của Trường.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng.

>>
Danh sách cán bộ Phòng Chính trị và công tác Sinh viên

_____________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 302, Nhà E4, Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37547506 + 271


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN