Trang Đào tạo đại học
 
Quy định mới về chế độ chính sách và nộp hồ sơ của sinh viên hệ chính quy

Để triển khai thực hiện tốt công văn 5997/BGDĐT-KHTC ngày 24/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo Nghị Định 49/2010/NĐ-CP, trường Đại học Kinh tế thông báo để sinh viên được biết một số điểm sau:


 I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ:

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005. Cụ thể:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945

- Liệt sĩ

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

- Bệnh binh

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

- Người có công giúp đỡ cách mạng

2. Sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

III. HỒ SƠ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ:

- Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu của Trường: lấy tại Phòng Đào tạo ở khu giảng đường NTC và khu giảng đường Việt Úc)

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận do phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện cấp nếu là thuộc đối tượng có công với cách mạng.

- Bản sao công chứng sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình nếu thuộc đối tượng có cha, mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao....

- Bản sao công chứng Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nếu thuộc đối tượng mồ côi.

- Bản sao công chứng do bệnh viện quận, huyện, thị xã xác nhận hoặc Hội đồng xét duyệt xã phường, thị trấn công nhận nếu thuộc đối tượng tàn tật.

- Bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp nếu thuộc đối tượng con cán bộ, công nhân, viên chức bị tai nạn lao động ...

 IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

- Học kỳ I năm học 2010-2011: Từ ngày 19/10 - 12/11/2010

- Học kỳ I hàng năm: Từ ngày 5/9 - 5/10

- Học kỳ II hàng năm: Từ ngày 20/2 - 20/3

- Nộp tại Giảng đường NTC và Việt Úc.

 Lưu ý: Riêng sinh viên thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hồ sơ nộp theo từng kỳ, còn các đối tượng khác chỉ làm hồ sơ 01 lần/khoá học và quyết định miễn giảm sẽ có giá trị hết khoá học.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/10/2010, đề nghị các khoa thông báo toàn thể sinh viên nắm vững chế độ và thực hiện.

 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Trần Anh Tài (đã ký)