Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả học tập học kỳ II năm học 2020-2021 đợt 3 (lần 2) cho khóa QH-2020-E

Công văn số 2855/ĐHKT-ĐT ngày 13/9/2021 về việc thông báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2020-2021 đợt 3 (lần 2) cho khóa QH-2020-E


Căn cứ vào kết quả học tập học kỳ II năm học 2020-2021 đợt 3 của khóa QH-2020-E, Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần đã có điểm lần 2 theo địa chỉ truy cập: http://daotao.vnu.edu.vn (Bao gồm điểm thành phần, điểm cuối kỳ, điểm kết luận) như sau:

STT

Mã lớp
học phần

Tên học phần

Số TC

Loại điểm

1

INE1050 3

Kinh tế vi mô

3

Điểm TP và điểm CK

2

INE1051 3

Kinh tế vĩ mô

3

Điểm TP và điểm CK

3

THL1057 3

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

Điểm TP và điểm CK

4

THL1057 4

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

Điểm TP và điểm CK

 
Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm đối với 4 học phần trên chụp ảnh thẻ sinh viên và đăng ký online trước 17h00 ngày 15/9/2021 theo đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLrrbU1cZzvpAt9Q3OSHHp0q3ECNHawzRWD5GQ1qArhtqKEw/viewform.
Thời gian trả kết quả kiểm tra điểm lần 2 trước 17h00 ngày 20/9/2021.
Lưu ý: Phòng Đào tạo chỉ kiểm tra công tác lên điểm, nhập điểm và không chấm lại bài thi/bài tập lớn.
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ms. Dung, email: dungle.ueb@vnu.edu.vn,
Số điện thoại: (024) 3754 7506 – máy lẻ 504.
Đề nghị các Khoa và Viện QTKD thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.
 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN