Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả học tập học kỳ II năm học 2020-2021 đợt 3 (lần 1) Cho khóa QH-2020-E

Công văn số 2782/ĐHKT-ĐT ngày 6/9/2021 về việc thông báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2020-2021 đợt 3 (lần 1) cho khóa QH-2020-E


Căn cứ vào kết quả học tập học kỳ II năm học 2020-2021 đợt 3 của khóa QH-2020-E, Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần đã có điểm theo địa chỉ truy cập: http://survey.ueb.edu.vn/ (Bao gồm điểm thành phần, điểm cuối kỳ, điểm kết luận).

Trường Đại học Kinh tế công bố danh sách các học phần chưa có điểm (danh sách kèm theo). Các học phần này Nhà trường dự kiến thông báo kết quả học tập lần 2 trước 17h00 ngày 13/9/2021.

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm chụp ảnh thẻ sinh viên và đăng ký online theo hướng dẫn trước 17h00 ngày 08/9/2021. Kết quả kiểm tra điểm sẽ được công bố cùng thông báo kết quả học tập lần 2.

Lưu ý: Phòng Đào tạo chỉ kiểm tra công tác lên điểm, nhập điểm và không chấm lại bài thi/bài tập lớn.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ms. Dung, email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, Số điện thoại: (024) 3754 7506 – máy lẻ 504.

Đề nghị các Khoa và Viện QTKD thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN