Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả học tập Đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021 (lần 1)

Công văn số 1089/ĐHKT-ĐT ngày 09/04/2021 về việc thông báo kết quả học tập Đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021 (lần 1)


Căn cứ vào kết quả học tập học kỳ I năm học 2020-2021- Đợt 2, Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần đã có điểm theo địa chỉ truy cập http://daotao.vnu.edu.vn (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Trường Đại học Kinh tế công bố danh sách các học phần chưa có điểm (danh sách kèm theo). Các học phần này Nhà trường dự kiến thông báo kết quả học tập lần 2 trước 17h00 ngày 16/04/2021.

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo (P.401-Nhà E4, ĐHQGHN) vào ngày 12/04/2021 và 13/04/2021

Lưu ý: Phòng Đào tạo chỉ kiểm tra công tác lên điểm, nhập điểm và không chấm lại bài thi.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ms. Dung, email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, Số điện thoại: (024) 3754 7506 – máy lẻ 504.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.
 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN