Trang Đào tạo đại học
 
Từ 23/3: Triển khai giảng dạy online đối với tất cả các học phần do các đơn vị trong ĐHQGHN giảng dạy cho ĐHKT

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo:


Trường Đại học Kinh tế đã triển khai giảng dạy online tất cả các học phần do Nhà trường phụ trách từ 16/3/2020. Một số lớp học phần do các đơn vị trong ĐHQGHN phụ trách cũng đã triển khai giảng dạy từ 16/3 với kết quả khả quan. Vì vậy, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 23/03/2020, Trường Đại học Kinh tế tiếp tục triển khai giảng dạy online đối với tất cả các lớp học phần còn lại do các đơn vị trong ĐHQGHN giảng dạy cho Trường Đại học Kinh tế. 

Nhà trường chúc toàn thể GV, sinh viên, học viên và NCS toàn trường nỗ lực cố gắng, biến khó khăn thành cơ hội, học Online đạt kết quả cao.

Nhà trường mong muốn nhận được ý kiến góp ý xây dựng để hoàn thiện và nâng cao chất lượng dạy và học online. 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN