Trang Đào tạo đại học
 
Thực hiện kê khai thông tin sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh

Thông báo số 502/ĐHKT-CTSV ký ngày 17/3/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Download thông báo và danh sách tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN