Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về việc nhập học sinh viên chương trình đào tạo thứ hai hệ đại học chính quy trúng tuyển khoá QH-2018-E đợt tháng 8/2018

Thông báo số 2269/TB-ĐHKT ngày 24/8/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Nhằm chuẩn bị và thực hiện tốt công việc đón sinh viên chương trình đào tạo thứ hai hệ đại học chính quy trúng tuyển khoá QH-2018-E, Ban giám hiệu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như sau:

I. Thời gian: Ngày 28/08/2018 (Trong giờ hành chính).

II. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

STT

Ngành

Địa điểm

1

Kinh tế quốc tế

Phòng 407 – Nhà E4

2

Kinh tế

Phòng 100 – Nhà E1

3

Tài chính ngân hàng

Phòng 512 – Nhà E4

III. Phân công thực hiện:

1. Phòng Đào tạo: Cung cấp Quyết định trúng tuyển, các tài liệu liên quan.

2. Phòng CT&CTSV: Đầu mối tổ chức, cung cấp danh sách sinh viên, các tài liệu liên quan…

3. Các Khoa/Viện: Bố trí người thu hồ sơ, gửi chương trình ĐT, KH tập huấn tra cứu tài liệu, đăng ký học.

4. Phòng HC-TH: Chuẩn bị cơ sở vật chất, văn phòng phẩm.

5. Phòng KH-TC: Bố trí cán bộ thu lệ phí nhập học.

IV. Hướng dẫn nhập học:

Bước 1: Trình giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển (bản chính) đối chiếu với danh sách trúng tuyển.

- Nhận giấy thu nhận sinh viên.

Bước 2: Nộp hồ sơ gồm bản thông tin sinh viên (có xác nhận của trường ĐH đang học); Ảnh; 01 bản giấy báo trúng tuyển photo.

 Bước 3: Làm thẻ ngân hàng BIDV (bắt buộc) tại phòng 802.

Bước 4: Nộp các khoản tiền theo quy định tại Phòng Kế hoạch - Tài chính: Phòng 405 nhà E4.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN