Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách lớp học phần Tiếng Anh cơ sở điều chỉnh lịch học Học kỳ II, năm học 2018-2019

Căn cứ Thông báo số 439/TB-ĐHKT ngày 22/02/2019 của Trường Đại học Kinh tế về Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2018-2019 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin


Nhà trường thông báo danh sách lớp học phần điều chỉnh lịch học hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2018-2019, chi tiết trong phụ lục đính kèm.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3.754 7506 (máy lẻ 554 - Ms. Đoàn Trang)


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN