Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo điều chỉnh thời gian học tập môn học GDQP&AN năm học 2018-2019 đối với khóa QH-2018-E

Căn cứ công văn của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh về việc điều chỉnh thời gian học tập môn học GDQP&AN năm học 2018-2019


Căn cứ công văn số 598/KH-QPAN ngày 23/11/2018 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh về việc Kế hoạch thời gian dạy, học môn học GDQP&AN năm học 2018-2019 học tập tại Trung tâm GDQP&AN tại Hòa Lạc; thời gian học từ 16/02/2019 đến ngày 15/03/2019;

Căn cứ vào Kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm bảo đảm, đáp ứng chất lượng cho người học dịp sau Tết học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh lịch học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên Khóa QH2018/E, cụ thể:

Thời gian cũ: từ 16/02/2019 đến 15/03/2019.
Thời gian mới: t 18/02/2019 đến 17/03/2019 (lệch 02 ngày so với kế hoạch).
Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác