Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2018-2019

Thông báo sô 1444/TB-ĐHKT ngày 13/09/2018 của Trường ĐH Kinh tế về việc Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2018-2019


 Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2018-2019, căn cứ sĩ số đăng ký các lớp học phần học kỳ I, năm học 2018-2019, Trường Đại học Kinh tế thông báo thời khóa biểu toàn trường hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2018-2019 và các lớp học phần bị hủy như sau:
1. Thời khóa biểu
1.1. Thời khóa biểu toàn trường: Phụ lục 1
Lưu ý: Căn cứ tình hình thực tế đăng ký học phần của sinh viên, căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của giảng viên, một số lớp học phần được điều chỉnh giảng đường và điều chỉnh, bổ sung giảng viên.
2. Danh sách lớp học phần bị hủy: Phụ lục 2
3. Thời gian bắt đầu: từ ngày 27/08/2018 đến ngày 19/12/2018 (chi tiết thời gian học của các lớp học phần xem tại Phụ lục 1)
4. Địa điểm học
- Khu giảng đường Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Khu giảng đường Trường PT quốc tế Việt Úc, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Khu giảng đường CSSNN, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
5. Thời gian các tiết học
 

Buổi

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Buổi

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Sáng

1

07h00

07h50

Chiều

7

13h00

13h50

2

08h00

08h50

8

14h00

14h50

3

09h00

09h50

9

15h00

15h50

4

10h00

10h50

10

16h00

16h50

5

11h00

11h50

11

17h00

17h50

6

12h00

12h50

12

18h00

18h50


6. Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.754 7506 (514, 554) .
Đề nghị Phòng Đào tạo các đơn vị thuộc ĐHQGHN phụ trách học phần của Trường Đại học Kinh tế và các khoa/viện trực thuộc Trường Đại học Kinh tế thông báo cho giảng viên và sinh viên biết và thực hiện.
 Download Thông báo và các tệp đính kèm tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác