Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách các lớp học phần hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2018-2019

Ngày 17/12/2018 Trường ĐH Kinh tế Thông báo Danh sách các lớp học phần hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2018-2019 hủy và dự kiến mở, mở bổ sung, bổ sung giảng viên, điều chỉnh giảng viên sau đợt đăng ký học phần lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin


Thông báo số 3075/TB-ĐHKT ngày 19/11/2018 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN Về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2018 - 2019, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần (LHP) trong đợt đăng ký lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo danh sách các LHP hủy và dự kiến mở; mở bổ sung LHP, bổ sung giảng viên (danh sách kèm theo).
Sinh viên cần lưu ý một số vấn đề như sau:
- Vào đợt mở cửa Hệ thống đăng ký lần 2, sinh viên cần kiểm tra lại kế hoạch toàn khóa và có kế hoạch đăng ký đúng  chương trình đào tạo (CTĐT), đúng quy chế và đủ số tín chỉ theo quy định. Lưu ý sinh viên CTĐT chuẩn, CTĐT thứ hai không được đăng ký vào các lớp học phần ở giảng đường E4, tầng 8 giảng đường Việt Úc và các lớp học phần có ký hiệu *; **; *** và học phần có mã "-E" (là các học phần bổ sung, nâng cao và dành riêng cho Chương trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế). Nếu sinh viên vẫn cố tình đăng ký vào các lớp học phần này hoặc không tự hủy thì Nhà trường sẽ hủy đăng ký của sinh viên.
- Đối với các lớp học phần đã dự kiến mở, nếu sinh viên hủy dẫn đến sĩ số ít hơn số lượng tối thiểu thì Nhà trường có thể tiếp tục hủy lớp học phần theo quy định sau khi đăng ký trên Hệ thống vào đợt 2 và đợt 3.
- Đối với các lớp học phần mở bổ sung cho sinh viên đăng ký vào đợt 2, Nhà trường có thể cân nhắc hủy nếu không đủ sĩ số quy định.
- Sinh viên cần lưu ý đăng ký các học phần theo đúng chương trình đào tạo và lịch trình đào tạo, tránh trường hợp kỳ tiếp theo nhà trường không mở một số LHP do điều chỉnh CTĐT.
- Điều chỉnh sĩ số tối đa của các học phần Giáo dục thể chất lên 55 sinh viên/lớp
Sau khi sinh viên đăng ký học phần đợt 2 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường sẽ thông báo Thời khóa biểu và danh sách lớp học phần tạm thời của Học kỳ II, năm học 2018-2019. Sinh viên cần kiểm tra và in kết quả đăng ký của mình trên Hệ thống để có căn cứ đối chiếu với dữ liệu thu học phí của Nhà trường.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác