Trang Đào tạo đại học
 
Hình thức đánh giá hết học phần Học kỳ II năm học 2020-2021

Công văn số 1432/ĐHKT-ĐT ngày 11/5/2021 về việc Hình thức đánh giá hết học phần học kỳ II năm học 2020-2021


Căn cứ công văn số 1250/ĐHQGHN-ĐT ngày 5/5/2021 của ĐHQGHN về việc triển khai công tác đào tạo trực tuyến để ứng phó với dịch Covid 19;

Căn cứ công văn số 1276/ĐGQGHN-CT&CTHSSV ngày 7/5/2021 của ĐHQGHN về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chông dịch Covid 19;

Căn cứ lịch trình Đào tạo năm học 2020-2021 của các hệ, các khóa;

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19; trường Đại học Kinh tế thông báo hình thức đánh giá hết hoc phần học kỳ II, năm học 2020-2021 áp dụng đối với sinh viên và học viên từ ngày 7/5/2021 cho đến khi có thông báo mới như sau:

1. Các học phần do Trường Đại học Kinh tế phụ trách và học phần Nhà nước và pháp luật đại cương do Khoa Luật – ĐHQGHN phụ trách sẽ đánh giá hết học phần bằng hình thức bài tập lớn/ tiểu luận (tiêu chí đánh giá bài tập lớn/ tiểu luận do các Khoa/Viện phụ trách giảng dạy qui định và thông báo tới người học);

2. Các học phần do các đơn vị khác trong ĐHQGHN phụ trách: sẽ có thông báo cụ thể vào các đợt thi.

Hình thức đánh giá hết học phần có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch bệnh, chi tiết lịch thi và hình thức thi phòng Đào tạo sẽ thông báo tới giảng viên và người học trước 02 tuần kết thúc học phần.

Lưu ý: Người học phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được làm bài tập lớn/ tiểu luận thi hết học phần, nếu không sẽ bị hủy kết quả.

Đề nghị các Khoa và Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên người học để thực hiện;

Trân trọng./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN