Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2016-2017

Công văn số 1346/ĐHKT-ĐTĐH ngày 17/5/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ II năm học 2016-2017, Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho sinh viên hoãn thi (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 304 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3754.7506 + 325

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>> Xem và download công văn tại đây