Trang Đào tạo đại học
 
Thay đổi lịch thi môn Lịch sử văn minh thế giới

Công văn số 809 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 20/04/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào đề nghị của khoa Quản trị kinh doanh, phòng Đào tạo điều chỉnh lịch thi của môn Lịch sử văn minh thế giới (mã MH: HIS1055) cụ thể như sau:

 

Mã MH

Môn học

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Ghi chú

HIS1055

Lịch sử văn minh thế giới

14/6/2017 – ca 1

Phòng thi: 202 CSS

15/6/2017 – ca 2

Phòng thi: 703 VU


 

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN