Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên hoãn thi môn TTKL, học kỳ II (2016-2017)

Công văn số 853/ ĐHKT-ĐTĐH ngày 26/04/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi các môn thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2016-2017, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỳ phụ của sinh viên hoãn thi (có danh sách kèm theo).

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 304 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN